การรักษาสิทธิ์ในการจองชื่อบริษัท

การรักษาสิทธิ์ในการจองชื่อเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันความมีชื่อที่มีความเฉพาะของบริษัทของคุณ. การรักษาสิทธิ์ชื่อบริษัทมีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้บริษัทอื่นนำชื่อเดียวกันหรือคล้ายคลึงมาใช้, จองชื่อบริษัททำให้ลูกค้าหรือสาธารณชนสับสน จองชื่อบริษัทหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ. ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการรักษาสิทธิ์ในการจองชื่อ

 1. ทำการจองชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
  • เลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่คุณทำ จองชื่อบริษัทเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าและที่สำคัญสามารถรักษาได้ตามกฎหมาย
 2. ตรวจสอบความพร้อมของชื่อ
  • ก่อนจะจองชื่อ, จองชื่อบริษัทตรวจสอบความพร้อมของชื่อนั้นในทะเบียนหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานทะเบียนให้บริการ
 3. จองชื่อบริษัท
  • ทำการจองชื่อบริษัททันทีเมื่อคุณเลือกชื่อที่ตรงตามเงื่อนไขของหน่วยงานทะเบียน.
 4. ลงทะเบียนสิทธิ์บนระบบทะเบียน
  • หลังจากที่จองชื่อ, จองชื่อบริษัทกระทำการลงทะเบียนสิทธิ์ชื่อบริษัทที่หน่วยงานทะเบียน.
 5. ติดตามและตรวจสอบ
  • ติดตามสถานะการจองชื่อและการลงทะเบียนสิทธิ์ ในกรณีที่มีการปฏิเสธ, ตรวจสอบข้อมูลและทำการแก้ไขตามที่กำหนด.
 6. การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)
  • หากมีความจำเป็น, ดำเนินการเพิ่มเติมเช่น จองชื่อบริษัทการลงทะเบียนสิทธิ์ในระบบทะเบียนลิขสิทธิ์.
 7. การนำไปใช้:
  • เมื่อได้รับการลงทะเบียนสิทธิ์, ใช้ชื่อบริษัทในการตลาดและกิจกรรมธุรกิจของคุณ.
 8. ติดต่อทนายความ (ถ้าจำเป็น):
  • หากมีปัญหาหรือความสงสัยเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์, จองชื่อบริษัทคุณอาจต้องติดต่อทนายความที่เชี่ยวชาญในด้านลิขสิทธิ์.

การรักษาสิทธิ์ในการจองชื่อเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทของคุณได้รับความคุ้มครองและความเฉพาะของตนจองชื่อบริษัท คำแนะนำที่ดีคือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและคำแนะนำที่ให้ไว้จากหน่วยงานทะเบียนหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ https://www.aerowingroup.com/