8 ขั้นตอนการผลิตเห็ดหลินจือแดง ที่ได้มาตรฐาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ling-zhi2

1.วิธีการผลิตจะเริ่มจากการนำต้นโอ๊คญี่ปุ่น อายุ 25-30 ปี ซึ่งปลูกสำหรับการเพาะเห็ดหลินจือเท่านั้น เส้นผ่าศุนย์กลาง 10-12 นิ้ว มาตัดเป็นท่อน ขนาด 1 ฟุต

2.นำขอนไม้ซึ่งคัดแล้ว ไปเจาะรูโดยเครื่องจักรเพื่อใส่สปอร์เห็ดหลินจือแดงซึ่งคัดเลือกแล้ว

3.การใส่สปอร์จัดเป็นกระบวนการที่ต้องพิถึพิถันมาก เนื่องจากต้องใช้ประสบการณ์ในการฝังสปอร์ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

4.มื่อทำการบรรจุสปอร์เห็ดแล้ว ก็จะนำขอนไม้นั้นเข้าเก็บในโรงเรือนปิด ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่างให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือแดง โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน

5.เมื่อสปอร์เริ่มงอก จึงนำขอนไม้ดิบเหล่านั้นฝังลงดิน ซึ่งบริเวณที่เหมาะสมคือ พื้นที่ที่เป็นเขตภูเขาไฟเก่า เนื่องจากดินบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์มาก เห็ดจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่

6.หลังจากนำไปฝังดินประมาณ 2 เดือน ต้นอ่อนของเห็ดก็จะเริ่มงอก ขั้นตอนนี้ต้องใช้การควบคุมดูแลย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็ดมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง โดยจะต้องมีการตัดต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง เพื่อมิให้แย่งอาหารจากต้นอื่น ทั้งนี้จะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆ ทั้งสิ้น

7.ต่อจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน ก็ทำการเก็บเกี่ยว โดยจะได้เห็ดที่มีดอกขนาดใหญ่ รูปไต ผิวสีแดง ด้านล่างมีสีเหลืองเนื้อหนา มีกลิ่นหอมของไม้โอ๊ค พร้อมที่จะนำไปสกัดเป็นผงเห็ดหลินจือแดงเข้มข้น บรรจุแคปซูล

8.การบรรจุจะใช้วิธีบรรจุแบบผงอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากสามารถป้องกันความชื้นได้ดีที่สุด โดยมีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 3 ปี