สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ช่วยชีวิตผู้ป่วย

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1

ปัจจุบันนี้สายรัดข้อมือเป็นมากกว่าสายยางพลาสติกธรรมดาๆ  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจึงทำให้สายรัดข้อมือที่ใครๆมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นั้น  กลับกลายเป็นสายรัดข้อมือที่สามารถช่วยชีวิตคนๆหนึ่งได้เลยที่เดียว  โดยผู้คิดค้นได้นำสายรัดข้อมือมาทำให้เป็นเครื่องช่วยชีวิตของผู้ป่วยโรคหอบหืด

โดยอาการของผู้ป่วยโรคหืดหอบ ก็มีอาการหายใจลำบากไม่สะดวก ไอร้ายแรงจนต้องก้มนั่งไอบนถนน ผู้พบเห็นผู้ป่วยก็รีบเดินมาให้ความช่วยเหลือ โดยพบว่าเธอได้ติดสายรัดข้อมืออัจฉริยะด้วย ซึ่งผู้ป่วยนี้จะได้รับการให้ความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที โดยทีมแพทย์สามารถทราบอาการและข้อมูลการรักษาทั้งหมดจากสายรัดข้อมือผู้ป่วยนี้  ผ่านการแตะแท็กระหว่างสมาร์ทโฟนและสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยนี้เรียกว่า “ Life Tag “ โดยข้อมูลภายในสายรัดข้อมือ Life Tag จะมีข้อมูลของผู้ป่วย  อาการของผู้ป่วยและวิธีการรักษาแบบฉุกเฉิน โดยข้อมูล จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน โดยเพียงแตะ NFC ระหว่างมือถือกับสายรัดข้อมือ  นอกจากนี้สายรัดข้อมือLife Tag  สามารถส่งพิกัดสถานที่ ( Location ) เพื่อให้เรียกทีมช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที

สายรัดข้อมือ Life Tag  นี้มีข้อมูลสำคัญที่ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลทางการแพทย์ ใช้ร่วมกันระหว่าง ศูนย์การรักษาในกรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ มีแผนที่จะให้บริการ แบบทดลองนำร่อง ในช่วงเดือนธันวาคม และจะขยายบริการ ไปยังผู้ที่ต้องใช้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว