การเลือกซื้อโคมไฟถนนหลอด LED

st-145

โคมไฟถนน LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ โคมไฟถนน LED กินไฟน้อยทนทาน ให้ความสว่างสูง การเลือกซื้อควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

มุมกระจายของแสง ควรให้ความสว่างเป็นบริเวณกว้าง

อัตตราการกินไฟของ โคมไฟถนน LED ที่ดีนั้นต้องกินไฟให้น้อยที่สุดโดยให้ความสว่างได้มากที่สุด

ความทนทานและความเสื่อมของหลอด LED ควรได้การรับรองมาตฐาน และใช้ได้อย่างปลอดภัย

ราคา เงื่อนไขการรับประกัน และการให้บริการหลังการขาย

ข้อดีของโคมไฟถนน LED

ประหยัดพลังของ

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว

ให้แสงสวางมากกว่า โคมไฟถนนปกติทั่วไป 5. ให้ความร้อนที่ต่ำ โคมไฟถนน LED เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสียของโคมไฟถนน LED

แสงที่สว่างเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสายตา ไม่จ้องมองโดยตรงนาน ๆ

โคมไฟถนน LED มีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ โคมไฟถนนปกติทั่วไป

การใช้สีของโคมไฟถนน LED ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทถนน และการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

มาตฐาน และใช้ได้อย่างปลอดภัยของหลอด LED

เนื่องจากปัจจุบันหลอด LED ยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงมีหลอด LED เพียงบางชนิดที่มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเราสามารถแบ่งมาตรฐานออกได้เป็น 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้

มาตรฐานสากล IEC62560 (ครอบคลุมเฉพาะหลอดที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์)

มาตรฐานอเมริกา ANSI/UL1993-2009 (ครอบคลุมเฉพาะหลอดที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 120 ถึง 347 โวลต์)